Firma MACH – líhně kuřat, zabývající se výrobou jednodenních brojlerových kuřat, byla založena v roce 1992.
Sídlo firmy i vlastní líhně jsou v historickém Hraběnčině dvoře, v citlivě zrekonstruované budově z roku 1660 v Litomyšli.
V současnosti firma představuje největší a nejmodernější komplex líhní ve střední a východní Evropě. Během dvacetileté dynamické existence zvýšila kapacitu líhní z původních
10 miliónů na současných 165 milionů kuřat ročně, kapacitu odchovů na 1 milion 750 tisíc kusů kuřic a kapacitu rodičovských chovů na 1 milion 500 tisíc kusů.

 

V současné době má firma asi 40ti procentní podíl na trhu České republiky s jednodenními brojlerovými kuřaty a na Slovensku dominuje trhu svým více než 60ti procentním podílem.